Boekredactie
Begeleiding en redactie van je managementboek

Redactie van je manuscript

Je manuscript is bijna klaar! Je bent er lang mee bezig geweest en je ziet je eigen fouten en herhalingen niet meer. Het kan zeker wat directer en helderder, maar het is lastig te zien waar precies. Ook zitten er nog taal- en spelfouten in je tekst, die moeten eruit voor de tekst opgemaakt kan worden. Boekredactie kan je manuscript redigeren en maakt het klaar voor de opmaak. Ik ga met grote precisie door je tekst en let daarbij op:

  • begrijpelijkheid van de tekst vanuit het oogpunt van je lezer
  • goedlopende zinnenVoorbeeld van voorbeeld
  • taalgebruik en consequentie
  • correcte spelling
  • juiste weergave van voorbeelden, kaders en illustraties

Bij de redactie van je manuscript kun je het volgende verwachten:

  • een geredigeerd manuscript (met de functie ‘wijzigingen bijhouden’ in Word)
  • opmerkingen over inconsequente taal, zinnen die niet lekker lopen
  • redactie van nieuw toegevoegde en herschreven teksten n.a.v. mijn commentaar
  • een tekst die kopijklaar is voor de opmaak

Deze redactieslag is de meest uitgebreide en bestaat uit twee rondes: het redigeren van je manuscript en een correctieronde door een corrector met een frisse blik.

Neem contact op om je boekidee waar te maken

Nienke van Oeveren heeft mij fantastisch geholpen als redacteur van mijn boek. Ze bracht meer vaart in de zinnen en zorgde met rake opmerkingen voor een begrijpelijker tekst. Haar wijzigingen en opmerkingen hebben mij niet alleen anders naar mijn tekst doen kijken, maar ook beter leren schrijven in het algemeen. Gun jouw boek ook de scherpe blik van Nienke!‘ 

Daniël Wolfs, zijn boek Magic Makers verscheen bij Management Impact.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes